Klant

Ivo Jooren – Enexis
Ivo Jooren: “De energiesector is voortdurend in transitie. Nieuwe wet- en regelgeving en de voortdurende druk op het net zorgen ervoor dat we een nieuwe manier van organiseren nodig hadden. We moesten ons organisatiemodel aanpassen en dat had effect op de medewerkers. Organisatieadviseurs Edwin en Ruben van LSI hebben ons organisatiemodel verfijnd en ervoor gezorgd dat er draagvlak is onder de medewerkers. Door in gesprek te blijven met de medewerkers en directie haalden zij de scherpe randjes er vanaf. Met hun open en positieve houding werkten we samen aan duurzame gedragsverandering. Hun grote kennis van de energiesector en hun oprechte interesse in de mensen maakt dat we nog veel nieuwe trajecten met Edwin en Ruben gaan opzetten.“
Ruben Hofstee van LSI: "Hoe zorg je ervoor dat de organisatie en haar mensen meebewegen in een tijd waar alles onder een vergrootglas ligt? We hadden een uitdaging: hoe kunnen we de processen anders inrichten zodat die voldoen aan de nieuwe regelgeving en tegelijkertijd medewerkers opleiden en begeleiden zodat de nieuwe manier van werken ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt." Ruben vervolgt: "Elke verandering verdient maatwerk. Want iedereen kijkt door zijn of haar eigen bril. Daarom gingen wij stap voor stap met de medewerkers en management in gesprek. Het kader dat door wetgeving en directie is ingegeven werd de basis. Door coaching en ondersteuning van de medewerkers konden zij zelf de oplossingen aandragen. Daarmee creëerden we vertrouwen tussen medewerkers en management en konden we samen werken aan de implementatie van het nieuwe beleid."
Ivo Jooren: "Door de langdurige samenwerking weet LSI wat er speelt binnen de energiesector én bij ons op de werkvloer. Door vroegsignalering weten zij hoe ze het beste kunnen inspelen op de ontwikkelingen binnen onze organisatie. Ze zijn scherp, analytisch en spreken de taal van directie en medewerkers. Dat heeft ervoor gezorgd dat processen beter zijn ingericht, dat de werkdruk omlaag is gegaan en dat medewerkers elkaar durven aan te spreken. En dat is van groot belang om de veiligheid van de medewerkers voorop te stellen.”

0318 70 13 31

Neem contact op

info@lsibv.nl

Stuur een bericht

0318 70 13 31

Neem contact op

info@lsibv.nl

Stuur een bericht