Interactie

Zijn er zaken waar niet over gesproken mag worden binnen de organisatie? Is het team nog niet meegenomen in de geplande organisatieverandering? In co-creatie maken we de interactie tussen teamleden inzichtelijk en werken we aan effectieve oplossingen.

LSI

Focus op interacties en relaties

We kijken vanuit meerdere posities naar een vraagstuk en letten op de patronen binnen de organisatie. Want wanneer we ingesleten patronen kunnen veranderen, verandert de cultuur en treedt er duurzame verandering op.

De focus ligt op interacties en relaties onderling. Als organisatiepsychologen begrijpen we het menselijk gedrag dat past bij organisatieverandering. We kijken naar het systeem als één geheel en letten op hoe het team met elkaar interacteert.

Gedrag is afhankelijk van de ander. We worden beïnvloed door onze omgeving en ons netwerk. We gedragen ons immers anders op ons werk dan thuis en maken daardoor ook andere keuzes. We begrijpen de complexiteit van samenwerking en relaties onderling. We zoeken naar onderlinge verbondenheid. Menselijk gedrag komt voort uit de dynamische interactie tussen de medewerker, het team en de organisatie.

We analyseren het complexe systeem van de organisatie waarbinnen het menselijk gedrag plaatsvindt en kijken naar de onderliggende factoren die het gedrag beïnvloeden. Dat helpt bij het begrijpen van wederzijdse invloed tussen medewerkers en de brede organisatie.

We verleggen de focus van het gedrag van één medewerker naar de bredere context. We kijken daarbij naar het leiderschap, de organisatiestructuur en de interactie tussen medewerkers en management. En daarmee kunnen we onderliggende oorzaken van het probleem identificeren en werken we aan effectieve oplossingen.

LSI fungeert als sparringpartner voor ons directieteam. Ze helpen met het goed kunnen reflecteren op ons eigen kunnen en op het functioneren als groep. Dit geeft waardevolle inzichten. 

Bram Faber – Schuiteman

3 typische klantvragen

Wat gaat de nieuwe strategie vragen van onze samenwerking?

Hoe kunnen we de samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten beter laten verlopen?

Wat kunnen we doen om de spanningen binnen het team te verminderen?

0318 70 13 31

Neem contact op

info@lsibv.nl

Stuur een bericht

0318 70 13 31

Neem contact op

info@lsibv.nl

Stuur een bericht