Strategie en verandering

Veranderende regelgeving, de implementatie van een ICT-systeem of krapte op de arbeidsmarkt: organisaties zijn volop in beweging en moeten steeds sneller inspelen op de omgeving. Het vraagt vaak aanpassing van de strategie van jouw organisatie.

LSI

Strategie voor optimale groei

Wat moet er georganiseerd worden om onze missie vorm te geven? En hoe krijg je medewerkers daarin mee zodat de verandering succesvol en duurzaam is? En wat vraagt dit van het leiderschap?

Het proces van strategieontwikkeling is al een belangrijke interventie in een veranderproces. Belangrijke organisatiepatronen komen naar daar al aan de oppervlakte. Samen met het team doorleven we de gewenste verandering en nemen dat als uitgangspunt.

We brengen onderstromen in beeld en zorgen ervoor dat informatie vrij kan stromen. We stimuleren het eigenaarschap van alle betrokkenen. We kijken naar de organisatiestructuur, luisteren naar de behoeften van het management en de medewerkers. We betrekken het hele team bij de processen zodat de benodigde stappen gezet kunnen worden om tot succesvolle verandering te komen.

We hebben kennis hoe het werkt tussen mensen. We zijn veranderkundigen, gedragspsychologen en bedrijfskundigen en verbinden deze disciplines aan de praktijk van onze klanten.

De energiesector is voortdurend in transitie. De adviseurs van LSI B.V. hebben ons organisatiemodel verfijnd en ervoor gezorgd dat er draagvlak is onder de medewerkers.

Ivo Jooren – Enexis

3 typische klantvragen

Hoe komen we tot een strategie en wat is ervoor nodig om deze strategie te realiseren?

Hoe brengen we onze strategie in besturing?

Hoe zorgen we voor duurzame gedragsverandering binnen onze organisatie?

0318 70 13 31

Neem contact op

info@lsibv.nl

Stuur een bericht

0318 70 13 31

Neem contact op

info@lsibv.nl

Stuur een bericht